1.
Isi Borang SO dan sertakan bersama tape dll jika ada (ie. USB drive dsb).
2.
Hanya isikan setiap ruang Item dengan jenis tape/media yang berlainan jenis, contoh: Item 01 - VHS x 2 keping, Item 02 - MiniDV x 3 keping
3.
Sekiranya tiada Borang SO disertakan, pihak kami tidak bertanggungjawab atas sebarang kekeliruan yang timbul
4.
Gunakan Borang SO tambahan sekiranya menghantar lebih dari 6 item berlainan jenis tape/media
Nama
E-Mel
Media:
Convert
kepada:
No Telefon
Item
01
Alamat
Sila isikan dengan SALAH SATU berikut: VHS / VHS-C / Video8 / Hi8 / Digital8 / MiniDV / Betacam / Audio Tape / USB flash drive / USB ext HDD / Lain2 (nyatakan)
Sila isikan dengan SALAH SATU berikut: HD MP4 / SD MPEG2 / Lain2 (nyatakan)
Item
02
Item
03
Item
04
Item
05
Item
06
Tandatangan Pelanggan
Media:
Convert
kepada:
Sila isikan dengan SALAH SATU berikut: VHS / VHS-C / Video8 / Hi8 / Digital8 / MiniDV / Betacam / Audio Tape / USB flash drive / USB ext HDD / Lain2 (nyatakan)
Sila isikan dengan SALAH SATU berikut: HD MP4 / SD MPEG2 / Lain2 (nyatakan)
Media:
Convert
kepada:
Sila isikan dengan SALAH SATU berikut: VHS / VHS-C / Video8 / Hi8 / Digital8 / MiniDV / Betacam / Audio Tape / USB flash drive / USB ext HDD / Lain2 (nyatakan)
Sila isikan dengan SALAH SATU berikut: HD MP4 / SD MPEG2 / Lain2 (nyatakan)
Media:
Convert
kepada:
Sila isikan dengan SALAH SATU berikut: VHS / VHS-C / Video8 / Hi8 / Digital8 / MiniDV / Betacam / Audio Tape / USB flash drive / USB ext HDD / Lain2 (nyatakan)
Sila isikan dengan SALAH SATU berikut: HD MP4 / SD MPEG2 / Lain2 (nyatakan)
Media:
Convert
kepada:
Sila isikan dengan SALAH SATU berikut: VHS / VHS-C / Video8 / Hi8 / Digital8 / MiniDV / Betacam / Audio Tape / USB flash drive / USB ext HDD / Lain2 (nyatakan)
Sila isikan dengan SALAH SATU berikut: HD MP4 / SD MPEG2 / Lain2 (nyatakan)
Media:
Convert
kepada:
Sila isikan dengan SALAH SATU berikut: VHS / VHS-C / Video8 / Hi8 / Digital8 / MiniDV / Betacam / Audio Tape / USB flash drive / USB ext HDD / Lain2 (nyatakan)
Sila isikan dengan SALAH SATU berikut: HD MP4 / SD MPEG2 / Lain2 (nyatakan)
vcdconvert.com - AZ Digital Video Services (003409263-K)
18 Jalan BRP 7/3B, Bukit Rahman Putra, 47000 Sungai Buloh, Selangor, Malaysia
Tel: 016-655 6503  •  E-Mail: azdvs@vcdconvert.com  •  Website: www.vcdconvert.com
BORANG SERVICE ORDER
No.
Tarikh
Close Window
(Borang dalam format PDF)