1.
Isi borang PO dan sertakan bersama tape dsb.
2.
Sekiranya tiada PO disertakan, pihak kami tidak bertanggungjawab atas sebarang kekeliruan yang timbul.
3.
Gunakan borang PO tambahan sekiranya menghantar lebih dari 6 item.
4.
Tips: Anda boleh mencetak borang yang telah diisi (dalam browser), cetak borang kosong (dan isi kemudian) atau download dan cetak kemudian.
Nama
E-Mel
Media:
Khidmat:
Extra:
No Telefon
Salinan
Label
Casing
kpg
kpg
kpg
Item
01
Alamat
Sila isikan dengan SALAH SATU berikut: VHS / VHS-C / Video8 / Hi8 / Digital8 / MiniDV / DVD / VCD / CD / Audio Tape / USB thumbdrive / Kad Memori / HDD / Lain2 (nyatakan)
Sila isikan dengan SALAH SATU berikut: VCD Convert / DVD Convert / Audio CD / MP3 (CD) / MPEG1 (CD) / MPEG2 (DVD) / Salinan sahaja / Lain2 (nyatakan)
Item
02
Media:
Khidmat:
Extra:
Salinan
kpg
Label
kpg
Casing
kpg
Item
03
Media:
Khidmat:
Extra:
Salinan
kpg
Label
kpg
Casing
kpg
Item
04
Media:
Khidmat:
Extra:
Salinan
kpg
Label
kpg
Casing
kpg
Item
05
Media:
Khidmat:
Extra:
Salinan
kpg
Label
kpg
Casing
kpg
Item
06
Media:
Khidmat:
Extra:
Salinan
kpg
Label
kpg
Casing
kpg
vcdconvert.com - DVPro Video & Media Services (001426952-T)
21 Jalan BRP 1/3, Bukit Rahman Putra, 47000 Sungai Buloh, Selangor, Malaysia
Tel: 016-655 6503 (Haikal)    E-Mail: dvpro@vcdconvert.com    Website: www.vcdconvert.com
BORANG PURCHASE ORDER
No.
Tarikh
Tandatangan Pelanggan
Close Window
(Borang dalam format PDF)