1.
Isi Borang SO dan sertakan bersama tape dsb
2.
Hanya isikan setiap ruang Item dengan jenis tape/media yang berlainan jenis, contoh: Item 01 - VHS x 2 keping, Item 02 - MiniDV x 3 keping
3.
Sekiranya tiada Borang SO disertakan, pihak kami tidak bertanggungjawab atas sebarang kekeliruan yang timbul
4.
Gunakan Borang SO tambahan sekiranya menghantar lebih dari 6 item berlainan jenis tape/media
Nama
E-Mel
Media:
Khidmat:
Extra:
No Telefon
Salinan (selain master)                   kpg/set
Item
01
Alamat
Sila isikan dengan SALAH SATU berikut: VHS / VHS-C / Video8 / Hi8 / Digital8 / MiniDV / DVD / VCD / CD / Audio Tape / USB thumbdrive / Kad Memori / HDD / Lain2 (nyatakan)
Sila isikan dengan SALAH SATU berikut:  DVD Video / MPEG2 (DVD) / MPEG2 (copy ke ext HDD) / Salinan sahaja / Lain2 (nyatakan)
Item
02
Media:
Khidmat:
Extra:
Salinan (selain master)                   kpg/set

Item
03
Media:
Khidmat:
Extra:
Salinan (selain master)                   kpg/set

Item
04
Media:
Khidmat:
Extra:
Salinan (selain master)                   kpg/set

Item
05
Media:
Khidmat:
Extra:
Salinan (selain master)                   kpg/set

Item
06
Media:
Khidmat:
Extra:
Salinan (selain master)                   kpg/set

Tandatangan Pelanggan
vcdconvert.com - DVPro Video & Media Services (001426952-T)
56 Jalan SP 17A, Taman Sri Putra, 47000 Sungai Buloh, Selangor, Malaysia
Tel: 016-655 6503 (Haikal)  •  E-Mail: dvpro@vcdconvert.com  •  Website: www.vcdconvert.com
BORANG SERVICE ORDER
No.
Tarikh
Close Window
(Borang dalam format PDF)